TRENDMICRO

new.gif Products/m52.jpg

Trend Micro Neatsuite Advanced - 26-50 User

 
 • Giá sản phẩm: 1.983.790 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 1.858.498 VNĐ

Trend Micro Neatsuite Advanced - 26-50 User

Trend Micro Neatsuite Advanced - 26-50 User
new.gif Products/m52.jpg

Trend Micro AntiVirus + AntiSpyware

 
 • Giá sản phẩm: 939.690 VNĐ
 • Giá được giảm: -125.292 VNĐ
 • Thanh toán: 814.398 VNĐ

Trend Micro AntiVirus + AntiSpyware

Trend Micro AntiVirus + AntiSpyware
new.gif Products/m52.jpg

Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 2008

 
 • Giá sản phẩm: 939.690 VNĐ
 • Giá được giảm: -146.174 VNĐ
 • Thanh toán: 793.516 VNĐ

Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 2008

Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 2008
new.gif Products/m52.jpg

Trend Micro Client/Server/Messaging Suite (CSM) - 10-25 User

 
 • Giá sản phẩm: 1.816.734 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.607.914 VNĐ

Trend Micro Client/Server/Messaging Suite (CSM) - 10-25 User

Trend Micro Client/Server/Messaging Suite (CSM) - 10-25 User
Products/m52.jpg

Trend Micro Internet Security

 
 • Giá sản phẩm: 1.211.156 VNĐ
 • Giá được giảm: -208.820 VNĐ
 • Thanh toán: 1.002.336 VNĐ

Trend Micro Internet Security

Trend Micro Internet Security
Products/m52.jpg

Trend Micro Internet Security 2009

 
 • Giá sản phẩm: 1.148.510 VNĐ
 • Giá được giảm: -146.174 VNĐ
 • Thanh toán: 1.002.336 VNĐ

Trend Micro Internet Security 2009

Trend Micro Internet Security 2009
Products/m52.jpg

Trend Micro Neatsuite Advanced - 10-25 User

 
 • Giá sản phẩm: 2.255.256 VNĐ
 • Giá được giảm: -250.584 VNĐ
 • Thanh toán: 2.004.672 VNĐ

Trend Micro Neatsuite Advanced - 10-25 User

Trend Micro Neatsuite Advanced - 10-25 User
new.gif Products/m52.jpg

Trend Micro NeatSuite Premier for Exchange - 10-25 User

 
 • Giá sản phẩm: 3.132.300 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 2.714.660 VNĐ

Trend Micro NeatSuite Premier for Exchange - 10-25 User

Trend Micro NeatSuite Premier for Exchange - 10-25 User
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank