IPSWITCH

new.gif Products/m51.jpg

WhatsUp Gold Standard - Up to 100 devices

 
 • Giá sản phẩm: 40.615.490 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.252.920 VNĐ
 • Thanh toán: 39.362.570 VNĐ

WhatsUp Gold Standard - Up to 100 devices

WhatsUp Gold Standard - Up to 100 devices
new.gif Products/m51.jpg

WhatsUp Gold Premium - Up to 100 devices

 
 • Giá sản phẩm: 57.425.500 VNĐ
 • Giá được giảm: -1.357.330 VNĐ
 • Thanh toán: 56.068.170 VNĐ

WhatsUp Gold Premium - Up to 100 devices

WhatsUp Gold Premium - Up to 100 devices
new.gif Products/m51.jpg

Ipswitch Collaboration Suite - Std Edition 25 seats

 
 • Giá sản phẩm: 27.146.600 VNĐ
 • Giá được giảm: -313.230 VNĐ
 • Thanh toán: 26.833.370 VNĐ

Ipswitch Collaboration Suite - Std Edition 25 seats

Ipswitch Collaboration Suite - Std Edition 25 seats
Products/m51.jpg

Ipswitch Collaboration Suite - Premium Edition 25 seats

 
 • Giá sản phẩm: 31.531.820 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 31.009.770 VNĐ

Ipswitch Collaboration Suite - Premium Edition 25 seats

Ipswitch Collaboration Suite - Premium Edition 25 seats
new.gif Products/m51.jpg

Ipswitch Collaboration Suite - Premium Edition 100 seats

 
 • Giá sản phẩm: 62.646.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 62.228.360 VNĐ

Ipswitch Collaboration Suite - Premium Edition 100 seats

Ipswitch Collaboration Suite - Premium Edition 100 seats
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank