GFI

new.gif Products/m28.jpg

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (50-Mailboxes) V.12

 
  • Giá sản phẩm: 15.243.860 VNĐ
  • Giá được giảm: -751.752 VNĐ
  • Thanh toán: 14.492.108 VNĐ

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (50-Mailboxes) V.12

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (50-Mailboxes) V.12
Products/m28.jpg

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (25-Mailboxes)

 
  • Giá sản phẩm: 9.188.080 VNĐ
  • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
  • Thanh toán: 8.770.440 VNĐ

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (25-Mailboxes)

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (25-Mailboxes)
new.gif Products/m28.jpg

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (100-Mailboxes) V.12

 
  • Giá sản phẩm: 23.805.480 VNĐ
  • Giá được giảm: -939.690 VNĐ
  • Thanh toán: 22.865.790 VNĐ

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (100-Mailboxes) V.12

GFI MailEssentials for Exchange/SMTP (100-Mailboxes) V.12
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank