BITDEFENDER

new.gif Products/m60.jpg

BitDefender Antivirus 2010 (Phần mềm diệt virus)

 
 • Giá sản phẩm: 334.112 VNĐ
 • Giá được giảm: -62.646 VNĐ
 • Thanh toán: 271.466 VNĐ

BitDefender Antivirus 2010 (Phần mềm diệt virus)

BitDefender Antivirus 2010 (Phần mềm diệt virus)
new.gif Products/m61.jpg

BitDefender Business Security (Chống virus cho 10 máy tính)

 
 • Giá sản phẩm: 10.441.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -313.230 VNĐ
 • Thanh toán: 10.127.770 VNĐ

BitDefender Business Security (Chống virus cho 10 máy tính)

BitDefender Business Security (Chống virus cho 10 máy tính)
new.gif Products/m62.jpg

BitDefender Client Security

 
 • Giá sản phẩm: 8.352.800 VNĐ
 • Giá được giảm: -522.050 VNĐ
 • Thanh toán: 7.830.750 VNĐ

BitDefender Client Security

BitDefender Client Security
Products/m62.jpg

BitDefender Corporate Security

 
 • Giá sản phẩm: 14.617.400 VNĐ
 • Giá được giảm: -730.870 VNĐ
 • Thanh toán: 13.886.530 VNĐ

BitDefender Corporate Security

BitDefender Corporate Security
new.gif Products/m63.jpg

BitDefender Internet Security 2009 (Phần mềm chống virus)

 
 • Giá sản phẩm: 480.286 VNĐ
 • Giá được giảm: -62.646 VNĐ
 • Thanh toán: 417.640 VNĐ

BitDefender Internet Security 2009 (Phần mềm chống virus)

BitDefender Internet Security 2009 (Phần mềm chống virus)
new.gif Products/m63.jpg

BitDefender SBS Premium Security

 
 • Giá sản phẩm: 11.067.460 VNĐ
 • Giá được giảm: -313.230 VNĐ
 • Thanh toán: 10.754.230 VNĐ

BitDefender SBS Premium Security

BitDefender SBS Premium Security
new.gif Products/m63.jpg

BitDefender SBS Standard Security

 
 • Giá sản phẩm: 10.441.000 VNĐ
 • Giá được giảm: -417.640 VNĐ
 • Thanh toán: 10.023.360 VNĐ

BitDefender SBS Standard Security

BitDefender SBS Standard Security
Products/m63.jpg

BitDefender Small Office Security

 
 • Giá sản phẩm: 8.561.620 VNĐ
 • Giá được giảm: -375.876 VNĐ
 • Thanh toán: 8.185.744 VNĐ

BitDefender Small Office Security

BitDefender Small Office Security
new.gif Products/m61.jpg

BitDefender Total Security 2009

 
 • Giá sản phẩm: 626.460 VNĐ
 • Giá được giảm: -104.410 VNĐ
 • Thanh toán: 522.050 VNĐ

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Total Security 2009
Tuyển nhân viên quý 2 năm 2012

Hỗ trợ khách hàng

Số điện thoại hỗ trợ khách hàng

HỖ TRỢ KINH DOANH

Mr.Trung
090.60.61.638
Ms.Thủy
091.151.2915
Ms.Linh
0166.460.2691

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr.Sơn
043.6249.244
Mr.Huỳnh
043.6249.244
Báo giá
Lắp ráp server

Khách hàng & Đối tác

Bộ Tài chính Tổng cục hải quan Thanh Tra Chính Phủ Ngân hàng Agaribank Ngân hàng PGBank